The Official Site of Children of Our Lady of the Miraculous Medal

Lektura Bilang 002: Mga Banal na Sisidlan


KALIS AT PATENA

Ang Kalis (chalice sa Ingles) ay isang kupita o saro na maaring yari sa ginto o pilak (dili kaya ay itinubog sa ginto o pilak) na siyang pinaglalagyan ng alak na kinokonsagra ng Pari upang maging dugo ng ating Panginoong Hesukristo tuwing Banal na Pagdiriwang. Tanging mga Pari at Diákono lamang ang pwedeng humawak sa kalis (liban na lamang kung inutasan ng pari ang isang sacristan upang humawak nito). Sa Pasimula ng Banal na Pagdiriwang ang kalis ay tinatakpan ng Purificator, Paten at Pall.

Ang Patena o Pinggan (paten sa Ingles)  ay isang konsagradong gintong plato kung saan may isang Banal na Ostia na nakalagay dito.

MONSTRANCE

Ang Monstrance (kilala din sa tawag na ostensorium o ostensory sa Ingles) ay maaaring yari sa ginto o pilak. ito ay isang nakabukas na sisidlan para sa pagtatanghal ng sagradong ostiya. Sa gitna ng monstrance makikita ang isang salamin na pinaglalagyan ng isang sagradong ostiya at ang salamin ay tinatawag na luna. Sa loob ng luna may makikitang gasuklay(crescent) na ginagamit na pangipit sa banal na ostiya at ito ay tinatawag namang lunette. Ito ay ginagamit sa mga pagbabasbas, mga prusisyon at para sa pagsamba ng mga mananampalataya.

SIBORYO

Sa Siboryo (ciborium sa Ingles) inilalagay ang mga kokonsagrahang ostiya na pakikinabangan ng bayan ng Diyos

.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s