The Official Site of Children of Our Lady of the Miraculous Medal

Mga Imno


Narito ang mga titik ng tatlong awitin na dapat maawit, maisa-ulo at maisa-puso ng bawat kasapi ng COLMM sapagkat ang tatlong ito kinikilalang Pangunahing Awit ng mga Milagrosans.

Ang Imno sa Reyna ng mga Anghel, ang opisyal na awit ng Diyosesis ng Reyna ng mga Anghel sa patrona nitong si Maria, Reyna ng mga Anghel ay obra na mula sa Mga Anak ng Mahal na Ina ng Medalya Milagrosa. Ang mga titik nito ay mula sa panulat ni Hija de Maria Imelda Quimora Quijano (ngayon ay Apo Sabina de Antioquia) samantalang ang musika nito ay mula kay Apo Eufracio de Magno, isang guitarista at kasapi ng Koro ng Distrito ng Karunungan, Pasig 1.

Di tulad ng Imno sa Reyna ng mga Anghel,  walang matibay na kasulatang makapagpapakilala sa sumulat ng mga titik at nagbigay himig sa awit na  Ulirang Ina, ang opisyal na awit ng Diyosesis ng Birhen ng Medalya Milagrosa sa patrona nitong si Maria, Birhen ng Medalya Milagrosa. Inawit ito ng di mabilang na mga labi, mula noon hanggang ngayon subalit nalimutang bigyang pansin ang manunulat at manunugtog ng awit kung kaya ang mga bagay na ito ay nabaon na sa limot. Isang sipi ng awit na walang petsa (ngayo’y kinikilalang pinakamatandang sipi ng awit na pagmamay-ari ng COLMM) na mula kay Apo Ezekiel de Siena (Edwin J. Rosales) ng Distrito ng Kadalisayan, Makati 1, ang naging batayan ng itinamang sipi ng awit na makikita sa ibaba. Kinakailangang maglabas ng itinamang sipi ang COLMM sapagkat napakaraming bersiyon ang lyrics ng awit na ito na maaring bunga ng pagkakasalin-salin nito mula noon hanggang ngayon sa pamamagitan lamang ng bibig.

Bagaman ang Awit kay Santa Maria Virginia (ang iba’y nagsasabi na ang tunay na pamagat nito ay Mama Virginia) ay hindi likha ng sinumang kasapi ng COLMM, ito’y naisama sa tatlong pangunahing awit ng mga Milagrosans sapagkat si Santa Maria Virginia ay kinikilalang inspirasyon ng COLMM. Higit sa lahat, si Santa Maria Virginia ang Banal na Luklukan ng Santisima Trinidad, Matriyarka at Unang Santa ng Apostolic Catholic Church, kung kaya, marapat lamang na ang awit na sadyang itinalagang kaniya ay maawit, maisa-ulo at maisa-puso ng bawat Milagrosan.

 

IMNO SA REYNA NG MGA  ANGHEL

  • Titik ni: Hija de Maria Imelda Quimora Quijano (Apo Sabina de Antioquia)
  • Unang itinanghal ng: Mga Katuwang ng Pasig
  • Himig ni: Apo Eufracio de Magno
  • Opisyal na Imno sa Patrona ng Diyosesis ng Reyna ng mga Anghel

I.

Sa buhay namin, ika’y bigay

Sa buhay namin, ika’y tanglaw

Sapagkat ikaw ang aming Inang

Mapagkalinga’t mapagmahal

II.

Mga anghel ng Diyos

Nagpupuri’t nagagalak

Sa kal’walhatian na dulot Mo

Aming Inang Maria

Koro:

Ikaw ang Reyna ng mga Anghel

Lalang ng Diyos Ina ni Kristong tunay

Gabayan kaming lahat na sa ‘yo’y nagmamahal

Maria, Reyna ng mga Anghel

III.

Kaming mga kabataan

Katuwang ng simbahan

Ay nag-aalay sa sambayanan

Ng panalangin, O Maria

Ulitin ang Koro

Tulay:

Tulad mo ay tala sa langit

Na S’yang nagbibigay ng liwanag sa amin

Maria bukod Kang pinagpala

Maria bukod Kang pinagpala

Ulitin ang Koro 2 beses

Koda:

Reyna ng mga Anghel

Reyna ng mga Anghel

 

ULIRANG INA

  • Opisyal na Awit sa Patrona ng Diyosesis ng Birhen ng Medalya Milagrosa

I.

Isang anghel sa daigdig bumaba

Nagpugay, nagpuri’t nagwika

Ika’y: “Maria, bukod Kang pinagpala

Sa lahat ng babae sa lupa…”

II.

Hinirang upang maging Ina

Inang sugo ng langit

Upang lumaya ang lahat ng tao

Sa gapos ng pagkakasala

Koro:

Ave Maria Milagrosa

Kahanga-hanga ang iyong ganda

Santa Maria, Ulirang Ina

Kami sana’y tulungan sa t’wina

Ulitin ang II

Ulitin ang Koro

Koda:

Upang maging  karapat-dapat

Sa kapurihan ng D’yos nating Ama

 

AWIT KAY SANTA MARIA VIRGINIA

  • Opisyal na Awit Kay Santa Maria Virginia

Koda:

Ganda mo’y walang hanggan,

Mama Virginia, walang kapantay

I.

Mama, Mama Virginia

Buhay ng aming buhay

Ikaw ang Santang buhay

Hirang ng D’yos Amang banal

Koro:

Tulad mo’y Sampaguita

Bango’y humahalimuyak

Ganda mo’y walang hanggan

Mama Virginia, walang kapantay

II.

Ikaw ang sant’waryong buhay

Ng D’yos na makapangyayari

Ikaw ang S’yang luklukan

Ng Santisima Trinidad

Ulitin ang Koro

III.

Bundok ng Lupang Banal

Bayan at lupang hinirang

Ang Bagong Herusalem

Sa’yo ay nakalaan

Ulitin ang Koro

 

DOWNLOAD:

  • Imno sa Reyna ng mga Anghel’s Lyrics with Chords
  • Ulirang Ina Lyrics’s with Chords
  • Awit Kay Santa Maria Virginia’s Lyrics with Chords (Tagalog)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s