The Official Site of Children of Our Lady of the Miraculous Medal

COLMM


Huwag mong bigyang-daan na hamakin ka ninuman dahil sa iyong kabataan. Sa halip, pagsikapan mong maging huwaran ng mga sumasampalataya: sa pananalita, ugali, pag-ibig, pananampalataya at kabanalan. (1 Timoteo 12)

Ang akronim na COLMM ay nangangahulugang Children of Our Lady of the Miraculous Medal na kung isasalin sa Filipino ay Mga Anak ng Mahal na Ina ng Medalya Milagrosa. Ito ang pangalan ng opisyal na samahan ng mga katuwang (auxiliaries) sa Diyosesis ng Mahal na Ina ng Medalya Milagrosa, Apostolic Catholic Church. Ang mga katuwang na kasapi ng COLMM ay kabahagi ng pangkalahatang samahan ng mga katuwang ng Simbahan na tinatawag na Rehiyon 13: Rehiyon ng Reyna ng mga Anghel na isa ring ganap na diyosesis.

Nasasakupan ng COLMM ang mga katuwang ng Apostolic Catholic Church sa Makati, Marikina, Montalban, Pasig, Pateros, San Mateo at Taguig. Ang pangalan ng mga distrito sa COLMM ay isinunod sa mga birtud ng Mahal na Birheng Maria. Narito ang mga Chapters at Distrito ng COLMM:

 • Makati Chapter
  • Distrito ng Kadalisayan (Chastity) – Makati 1
  • Distrito ng Kabanguhan (Fragrance) – Makati 2
  • Distrito ng Katarungan (Justice) – Makati 3
 • Marikina Chapter
 • Pasig Chapter
  • Distrito ng Karunungan (Wisdom) – Pasig 1
  • Distrito ng Kapayapaan (Peace) – Pasig 2
  • Distrito ng Katatagan (Fortitude) – Pasig 3
 • Pateros Chapter
 • San Mateo-Montalban Chapter
  • Distrito ng Tuwa (Joy)
 • Taguig Chapter
  • Distrito ng Pag-asa (Hope) – Taguig 1
  • Distrito ng Pag-ibig (Love) – Taguig 2
  • Distrito ng Pananampalataya (Faith) – Taguig 3
  • Distrito ng Kaliwanagan (Light) – Taguig 4
  • Distrito ng Kababaang-loob (Humility) – Taguig 5

Pinaniniwalaan ng COLMM ang binalangkas nito na Apat na Sangkap para sa Ispiritwal na Pag-unlad at ito ay ang mga sumusunod:

 1. Pagbabasa ng Bibliya at Pakikinig sa mga Mensahe ng Mahal na Ingkong at Mahal na Birheng Maria;
 2. Pagdarasal at Pagninilay (Pakikipag-usap sa Diyos, sa Mahal na Birhen at Banal na Gabay at Pakikinig sa kanila);
 3. Pagdalo sa Banal na Pagdiriwang at Pagganap sa mga Banal na Gawain;
 4. Pamamalita ng mga ginawa ng Mahal na Ingkong at Mahal na Birhen sa aming mga buhay.

Subpages:

 • Mother
 • Inspiration
 • Vision, Mission, Goals
 • Core Values
 • Publication
 • Hymns
Advertisements