The Official Site of Children of Our Lady of the Miraculous Medal

15 Misteryo ng Santo Rosaryo


ANG LABING-LIMANG MISTERYO NG SANTO ROSARYO (Bersiyon ng Apostolic Catholic Church)

 • Mga Misteryo ng Tuwa
  1. Ang Pagkakatawang-tao ng Anak ng Diyos
  2. Ang Pagdalaw ng Mahal na Birheng Maria kay Santa Elisabet
  3. Ang Pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo
  4. Ang Paghahandog sa sanggol na si Hesus sa Templo
  5. Ang Pagkatagpo sa batang si Hesus sa Templo
 • Mga Misteryo ng Hapis
  1. Ang Pananalangin at Pagpapawis ng Dugo ng ating Panginoon sa Halaman ng Getsemani
  2. Ang Paghahampas sa ating Panginoong Hesukristo na nakagapos sa Haliging Bato
  3. Ang Pagpuputong ng Koronong Tinik sa ating Panginoong Hesukristo
  4. Ang Pagpapasan ng Krus patungo sa Bundok ng Kalbaryo
  5. Ang Pagkapako at Pagkamatay sa Krus ng ating Mananakop
 • Mga Misteryo ng Luwalhati
  1. Ang Pagkabuhay na Mag-uli ng ating Panginoong Hesukristo
  2. Ang Pag-akyat sa Langit ng ating Panginoong Hesukristo
  3. Ang Pagpanaog ng Diyos Espiritu Santo sa ating Mahal na Birheng Maria at sa mga Apostol
  4. Ang Pag-aakyat sa Langit sa ating Mahal na Birheng Maria, Kaluluwa pati Katawan
  5. Ang Pagpuputong ng Korona sa ating Mahal na Birheng Maria bilang Reyna ng Langit ng at Lupa
  Advertisements

  Leave a Reply

  Fill in your details below or click an icon to log in:

  WordPress.com Logo

  You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

  Google+ photo

  You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

  Twitter picture

  You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

  Facebook photo

  You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

  w

  Connecting to %s