The Official Site of Children of Our Lady of the Miraculous Medal

Ang Himala ng mga Banal na Ahas


Ang penomeno ng mga Banal na Ahas ng Mahal na Birhen ay patuloy na nagaganap sa loob ng daang taon tuwing kapistahan ng Ina ng Diyos mula ika-5 hanggang ika-15 ng Agosto sa isang nayon na ang pangalan ay Markopoulo sa pulo ng Kefalonia, Gresya. Ang mga maliliit at itim na ahas na ito ay nagmumula sa simbahang itinalaga sa Panagia ng Langouvarda, sa isang lumang monasteryo ng mga madre.

Sinasabing ang monasteryo ay sinalakay ng mga pirata noong 1705. Ang mga madre ng monasteryo ay taimtim na nanalangin sa Mahal na Birhen upang sila ay maipagsanggalang at ang mga ito ay ginawang ahas di umano nang ang mga ito ay mabihag at nang tangka nang ikukulong.

Di tulad ng ibang mga ahas, ang mga Banal na Ahas ng Mahal na Birhen ay mayroong maliit na tanda ng krus sa kanilang ulunan at ang kanilang mga dila ay hugis krus. Sinasabing ang mga ito ay mula sa lahi ng Telescopus fallax na kilala rin sa tawag na European Cat Snake. Ang mga ito ay nababalitang nakikita sa patio ng Simbahan, sa mga dingding at kampanaryo nito. Kaiba sa mga karaniwang ahas, ang mga Banal na Ahas ay hindi nananakit, magiliwin sa mga tao at kusang humahalik sa icon ng Holy Dormition, na tila baga ito’y tanda ng pagpapakita ng paggalang sa nasabing icon. Hindi ito natatagpuan sa saanman sulok ng isla kung hindi ika-5 hanggang ika-15 ng Agosto ng bawat taon. Ang mga ito ay kusang bumabalik sa kanilang pinanggagalingan matapos ang pagdiriwang sa karangalan ng Banal na Paghimbing ng Mahal na Birheng Maria.

Para sa mga katutubo ng mga nayon, ang mga ahas ay banal at ang mga ito ay inilalagay nila sa pilak na icon ng Birhen ng mga Ahas (Panagia Fidoussa).

Dalawang ulit lamang hindi nagpakita ang mga ahas mula noong ito’y magisnan ng mga katutubo hanggang ngayon. Ang una ay noong World War II at noong 1953 kung saan isang napalakas na lindol ay yumanig sa pulo. Mula noon, naging palatandaan na ng masamang pangyayari o balita ng mga katutubo ang hindi pagsipot ng mga ahas mula ika-5 hanggang ika-15 ng Agosto.

Kung nais ninyo mapanood ang mga videos ng Holy Snakes of the Theotokos, i-click lamang ang mga sumusunod na links:

PART 1 | PART 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s