The Official Site of Children of Our Lady of the Miraculous Medal

Soar High!


HELP YOURSELF! STUDY HARD!

Mas papaigtingin ng kasalukuyang pamunuan ang kampanya upang mahikayat ang lahat ng mga katuwang sa Diyosesis ng Mahal na Birhen ng Medalya Milagrosa na mag-aral nang mabuti. Handa nating patunayan na kaya natin pagsabayin ang ating pagganap bilang mga luklukan ng mga anghel at bilang mga mabubuting mamamayan ng bansang Pilipinas.

Mabuhay ang mga Estudyanteng Katuwang!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s