The Official Site of Children of Our Lady of the Miraculous Medal

Pag-alaala sa Tunay na Reyna: Sa Kapistahan ng Pagpuputong ng Korona kay Maria


Vodpod videos no longer available.

more about “Remembering the Queen: A Tribute on M…“, posted with vodpod

Tuwing Agosto 22, ipinagdiriwang ng buong sangka-Kristiyanuhan ang Kapistahan ng Pagpuputong ng Korona sa ating Mahal na Birheng Maria na isinagawa ng Santisima Trinidad: ang Diyos Ama, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo habang ang lahat naman ng pulutong ng mga anghel: angelito, angelita, hijas de Maria, serafines, querubines at arkangheles, sampu ng lahat ng mga banal sa langit ay tumayong saksi sa maringal na pagdiriwang.

Sapagkat tayo ay kabilang sa Diyosesis ng Reyna ng mga Anghel, hayaan ninyong bahaginan ko kayo ng mga bagay na marahil ay lingid sa atin bilang mga katuwang, subalit katotohanang hindi kailanman dapat baliin at kalimutan ninuman, higit lalo ng mga katuwang.

Ang Batayang Awit ng Awit sa Reyna ng mga Anghel

Alam kong alam na ninyo na si Apo Sabina de Antioquia (dating Hija de Maria Imelda Quimora Quijano)  ang kompositor ng awit na Awit sa Reyna ng mga Anghel, samantalang si Apo Eufracio de Magno naman at ang mga katuwang na mula sa Distrito ng Karunungan, Pasig 1 ang musikero at mga unang nagtanghal ng awit na ito sa publiko. Pero alam ba ninyo na ang mga lyrics ng Awit sa Reyna ng mga Anghel na kinakanta natin ngayon ay lyrics na dumaan na sa mga pagbabago o revisions? Na hindi ito ang orihinal na mga titik ng awit na mula sa panulat mismo ni Hija Imelda?

Makikita sa ibaba ang tunay na sipi ng orihinal na titik ng Awit sa Reyna ng mga Anghel.

Dumaan sa pagsasaayos ang mga titik ng awit na ngayon ay kilala natin sa pamagat na Awit sa Reyna ng mga Anghel. Nagbunga ang pagsasaayos ng mga saknong at mga taludtod ng awit ng isa ding magandang bunga. Subalit minarapat na dito’y ilathala ang orihinal na sipi ng tunay na mga titik ng awit na ito upang hindi malimutan  ng lahat at malaman din ng susunod pang salinlahi. Mahalaga ito. At upang patunayan sa natin ang kahalagahan ng pagkilala sa tunay na mga titik ng tulang pinagmulan ng awit na ating minamahal ngayon, hayaan nating isang tula magpaliwanag sa atin:

Hanggang dito ako O nanasang pantas,

sa kay Sigesmundo’y huwag ding matulad,

sa gayong katamis wikang masasarap

ay sa kababago ng tula’y umalat.

(Awit na Florante at Laura, Sa Babasa Nito, Saknong Blg 6)

Ang Opisyal Titik ng Awit sa Reyna ng mga Anghel na kinikilala ng ating Diyosesis at ng ating Inang Simbahan (yaong mayroon nang mga rebisyon) ay mababasa sa Aming Ina at Reyna na pahina sa ilalim ng COLMM.

Ang Awit na Papuri sa Reyna ng mga Anghel

Katulad ng Awit sa Reyna ng mga Anghel, ang awit na Papuri sa Reyna ng mga Anghel, ang pambungad na awit sa ating Pamimintuho sa Mahal na Reyna ng mga Anghel ay dumaan din sa mga rebisyon.

Noong dumaraan pa sa mga pagtatama ang sipi ng Pamimintuho, si Hija de Maria Maricel Caballero de Castro ng Toka 8: Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay ang tumatayong General Dama ng Mahal na Reyna. Sa kanyang kabutihang loob, ipinagkatiwala niya sa Milagrosan Archives ang pinakaunang sipi ng Pamimintuho na nasa kanyang pag-aari upang maging batayan lathalaing ito (yaong hindi pa nae-edit).

Ang dating Hija de Maria Leonida “Nida” Posadas, na ngayon ay Diakonesa Blanca de Malabar Leonida “Nida” Posadas-De Castro ang may-akda ng tulang naging batayan ng huling sipi ng Papuri sa Reyna ng mga Anghel na kilala at inaawit natin ngayon, samantalang si Serafin Rodel Isaguirre ng Toka 6: Birhen ng Guadalupe ang naglapat ng musika.

Narito ang orihinal na sipi ng Papuri sa Reyna ng mga Anghel:

Papuri sa Reyna ng mga Anghel (Pinagbatayang Sipi)

Koro:

Ang puso nami’y nagpupuri,

sa Reyna ng mga Anghel

Nagagalak kaming mga Auxiliary,

sa walang hanggang pag-ibig Niya

I.

Sapagkat hinirang Siya,

na dudurog sa ulo ng ahas

At magdadalang-tao,

upang tayo ay maligtas (ulitin ang Koro)

II.

O Maria, Reyna ng mga Anghel,

di malirip ang aming paghanga

Lahat ay iyong ibinigay,

sa katuparan ng plano ng Diyos (ulitin ang Koro)

III.

Tunay ngang bukod kang pinagpala,

sa lahat ng babae sa lupa

Maging sa lahat ng mga nilalang,

mapalupa, mapalangit man (ulitin ang Koro)

IV.

At kaming mga auxiliary,

ang sa’yo’y nagsusumamo

Sa tulong ng mga anghel,

Na kaloob ng Mahal na Ingkong (ulitin ang Koro)

V.

O Maria, Reyna ng mga Anghel,

itago mo kami sa iyong kapa

At huwag hayaang makalabas,

At manatili sa’yo kaylanman (ulitin ang Koro)

VI.

O Maria, Reyna ng mga Anghel,

Kami ay patnubayan

At wag na wag pababayaan,

rosaryo’t awit aming handog (ulitin ang Koro)

VII.

Kabataan ay nagpupuri,

Nagpupuri sa aming Reyna

Kabataan ay nagpupuri,

Sa Reyna ng mga Anghel (ulitin ang Koro)

Samantala, ang naisaayos nang sipi, ang mismong awit na nailathala bilang pambungad na awit sa ating Pamimintuho na isinulat din ni Diakonesa Blanca de Malabar katulong si Apo Emmanuela de Alexandria at ang ilang di napangalanang mga katuwang (auxiliaries) ay matatagpuan sa pahina  6 ng Pamimintuho.

MABUHAY ANG REYNA NG MGA ANGHEL!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s