The Official Site of Children of Our Lady of the Miraculous Medal

PIETA: Oyayi sa Paanan ng Krus ni Hesus


Vodpod videos no longer available.

more about “PIETA: Oyayi sa Paanan ng Krus ni Hesus“, posted with vodpod

Ngayon araw, ika-15 araw sa buwan ng Setyembre, ipinagdiriwang natin ang Kapistahan ng Mater Dolorosa.

Ginugunita sa Kapistahan ng Mater Dolorosa ang Pitong Dolor sa Puso ni Maria na kilala din sa mga tawag na Pitong Sundang sa Puso ni Maria at Pitong Hapis ng Puso ni Maria. Ang pitong ito ay hango sa mga pangyayari sa buhay ni Maria na naisulat ng mga ebanghelista.

1. Ang Propesiya ni Simon (Lucas 2:34)

2. Ang Paglikas ng Banal na Pamilya Patungong Ehipto (Mateo 2:13)

3. Ang Pagkawala ng Batang si Hesus sa Loob ng Tatlong Araw (Lucas 2:43)

4. Ang Pagkikita ni Hesus at ng Kanyang Pinagpalang Ina sa Daan patungong Kalbaryo (Lucas 23:26)

5. Ang Pagkapako ng Panginoon Habang si Maria’y nasa Paanan ng Krus (Juan 19:25)

6. Ang Pagbababa ng Walang-Buhay na Katawan ng Panginoon Mula sa Krus at ang Pagtanggap ng mga Bisig ni Maria sa Katawan ng Kanyang Anak (Mateo 27:57)

7. Ang Paglilibing sa Panginoon. (Juan 19:40)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s