The Official Site of Children of Our Lady of the Miraculous Medal

Ang Unang Naging Awit sa Mahal na Ina Poon Bato ng ACC


Ina Poon Bato

INA POON BATO

I.

Ina Poon Bato, Mahal na Birhen

Tulungan Ninyo kami,

Sa araw-araw naming suliranin

Ang aming mga kasalanan,

Ipanalangin Ninyo’ng patawarin

Sa matuwid na landas,

Kami ay Inyong akayin.

II.

Ina Poon Bato, Mahal na Birhen

Kayo ang Ina

Tanging pag-asa namin

Anuman ang Inyong

Ipagkaloob sa amin

Buong pusong pasasalamatan

At tatanggapin

KODA:

Mahal na Ina ng Diyos, Mahal na Birhen

Kayo ang Ina, tanging pag-asa namin

Ang mga titik ng awit para sa ating pintakasing Ina Poon Bato na nasa itaas ay ang unang awit na kinilala ng Apostolic Catholic Church (ACC) bilang handog na awit sa mahal na patrona ng Simbahan. Bagaman, ang manunulat at manunugtog ng awit ay hindi nabigyang turing (dahilan sa kakulangan ng mga dokumentong makapagtuturo at makapagpapatunay ng orihinal na manunulat at manunugtog ng awit), pinahalagahan ng Apostolic Catholic Church ang awit sa pamamagitan ng pagtatalaga nito bilang panghuling awitin sa lahat ng mga Block Rosaries.

Sa katunayan, isang audio recording, ang Ang Santo Rosaryo sa Pamamaraan ng Apostolic Catholic Church ang inilabas ng Simbahan kung saan, kasama sa mga recording artists ang walang dili at iba, ang Matriyarka at kauna-unahang Santa ng ACC at nag-iisang luklukan ng Santisima Trinidad, si Santa Maria Virginia. Kasama ng ating pinakamamahal na Mama sa pagrerecord ng nasabing audio recording ang mga Madre ng kongregasyon ng ACC, ang Order of the Missionaries of the Holy Spirit (OMHS). Hindi pa nabanggit ang laksa-laksang publikasyon ng lumabas, may karapatang-ari man o wala ng ACC, na ginamit sa pagpapalaganap ng debosyon sa Banal na Rosaryo ng ating Mahal na Inang Birheng Maria sa pamamaraan ng ACC na kakikitaan ng sipi ng awit na nasa itaas.

Bagaman mayroon nang awit na inilabas ang Komisyon sa Musikang Pang-Liturhiya ng ating Simbahan, isang marcha na handog sa ating Patrona at talagang masasabing pagmamay-ari (intellectual property) ng ACC, hindi maitatatwa na mayroong isang awit na naunang minahalaga at kinagisnan ang lahat ng tinatakan– paslit man o magulang.

At upang hindi malimutan ang awit na ito, ginawa ang post o paskil na ito, upang mabasa ng mga susunod pang henerasyon ng mga tinatakan at kasapi ng Apostolic Catholic Church.

Abangan sa susunod na paskil ang mga titik ng bagong awit na handog ng ating Simbahan sa ating Patrona, ang Ina Poon Bato. Kung mayroon kayong sipi at mp3 ng bagong awit, mangyaring ipadala ang sipi nito sa ating official e-mail address: the_milagrosans@yahoo.com.

DOWNLOAD:

Ina Poon Bato (Edisyon na nasa Audio Recording ng mga OMHS Sisters at ni Santa Maria Virginia)

Ang aming taos-pusong pasasalamat sa kompositor at manunugtog ng awit na ito, na hindi namin nakilala subalit sana’y aming makilala pa — COLMM

One response

  1. amp, thank u po sa nag post ng mp3 ng Ina Poon Bato… ngaun mayron na kaming magagamit na guide… salamt po talaga

    March 29, 2011 at 6:44 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s