The Official Site of Children of Our Lady of the Miraculous Medal

Ang De Colores


Ang awit na De Colores na inaawit nating mga cursillista sa ating mga ultreya (ang ibig sabihin ng ultreya sa Ingles ay onward) ay isang corrido.

Ang corrido ay isang awit na naglalahad (ballad) kung saan ang mga tauhan, pangyayari at paksa ng awit ay kumakatawan sa isang kasaysayang pangkultura ng isang katutubong pamayanan.

Ang De Colores ay mula sa Gitnang Espanya at nakilala ito ng mga Amerikano noong ika-16 na siglo. Ito’y sikat na awitin sa lahat ng bansang ang lingua franca ay Espanyol. Madalas kinakanta ang De Colores sa mga mahahalagang pagdiriwang. Ito din ang anthem  ng United Farm Workers of America, isang unyon na itinatag ni César E. Chávez. Kapag inaawit ang De Colores, ang mga tao ay naghahawak-hawak ng kamay habang sumasayaw.

Narito ang buong sipi ng awit na De Colores. Sa ilalim ng bawat taludtod ay ang English Translation ng taludtod na susulat sa wikang Espanyol:

 De Colores

I.

De colores, de colores, se visten los campos en la primavera.

(Of colors, colors, the fields in the spring get dressed).

De colores, de colores, son los pajaritos que vienen de afuera.

(Of colors, colors, they are the little birds that come from outside).

De colores, de colores, es el arco iris que vemos lucir.

(Of colors, colors, it is the rainbow that we see shine).

Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi.

(And for that reason the great loves of many colors, they (the colors) please me).

Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mi.

(And for that reason the great loves of many colors, they (the colors) please me).

 

II.

Canta el gallo, canta el gallo, con el kiri, kiri, kiri, kiri, kiri.

(The rooster sings, sings the rooster, with kiri, kiri, kiri, kiri, kiri).

La gallina, la gallina, con el kara, kara, kara, kara, kara.

(The hen, the hen, with kara, kara, kara, kara, kara).

Los polluelos, los polluelos, con el pio, pio, pio, pio, pi.

(The chicks, the chicks, with pio, pio, pio, pio, pi).

Y por eso los grandes amores, de muchos colores me gustan a mi.

(And for that reason the great loves of many colors, they (the colors) please me).

Y por eso los grandes amores, de muchos colores me gustan a mi.

(And for that reason the great loves of many colors, they (the colors) please me).

  

III.

De colores, de colores, brillantes y finos se viste la aurora.

(Of colors, colors, in colors brilliant and fine is clothed the dawn).

De colores, de colores, son los mil reflejos que el sol atesora.

(Of colors, colors, They are the thousand reflections that the altresora sun).

De colores, de colores, se viste el diamante que vemos lucir.

(Of colors, colors, the diamond gets dressed that we see shine).

Y por eso los grandes amores, de muchos colores me gustan a mi.

(And for that reason the great loves of many colors, they (the colors) please me).

Y por eso los grandes amores, de muchos colores me gustan a mi.

(And for that reason the great loves of many colors, they (the colors) please me).

 

Hindi lamang ito ang mga titik ng awit na De Colores. Sa paglipas ng panahon, ito’y nadagdagan sang-ayon sa hinihingi ng pangangailangan. Mayroong mga saknong na idinagdag para sa pangangailangang ispirtuwal, mayroon din namang saknong na idinagdag para sa pangangailangang pulitikal. Hayaan ninyong bigyan ko kayo ng halimbawa ng saknong na idinagdag para sa pangangailangang ispirtuwal:

Jubilosos, jubilosos, vivamos en gracia puesto que se puede.

(Joyous, joyous, let us live in grace since we can).

Saciaremos, saciaremos, la sed ardorosa del Rey que no muere.

(Let us quench, let us quench, the burning thirst of the King who does not die).

Jubilosos, jubilosos, llevemos a Cristo un alma y mil más.

(Joyous, joyous, let us bring to Christ a soul and thousand more).

Difundiendo la luz que ilumina, la gracia divina del gran ideal.

(Spreading the light that illuminates the divine grace from the great ideal).

Difundiendo la luz que ilumina, la gracia divina del gran ideal.

(Spreading the light that illuminates the divine grace from the great ideal).

 

WATCH AND LISTEN:

Watch and listen to De Colores Audio Video Presentations (AVPs) available in YouTube, just click the following links:

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s